Select Page

Beroepscode voor coaches
Onze coaches werken volgens onderstaande uitgangpunten

 

Werken met cliënten
Coachdepartment doet haar uiterste best om de verwachtingen van haar cliënten en opdrachtgevers goed te begrijpen en het eens te worden over hoe wij van plan zijn om hieraan te voldoen.
Coachdepartment geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.
Coachdepartment is verantwoordelijk voor het aangaan van een coaching overeenkomst met haar cliënten.

 

Integriteit
Onze basisvoorwaarden voor coaching zijn respect, integriteit, verantwoordelijkheid, professionaliteit en onpartijdigheid. Coachdepartment geeft relevante professionele kwalificaties, ervaring, opleiding, certificeringen en accreditaties correct en eerlijk op aan cliënten, opdrachtgevers, leden, coaches en mentoren.

 

Vertrouwelijkheid
Coachdepartment biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat wij de privacy van onze cliënten respecteren. Wij hechten aan de vertrouwensrelatie met onze cliënten, die wij noodzakelijk achten voor effectief coachen.
Coachdepartment handelt altijd in het belang van haar cliënten.

 

Professioneel handelen en ontwikkelen
Coachdepartment investeert in professionele ontwikkeling, training, studie, supervisie en/of intervisie en blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied.
Coachdepartment doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, blijvend onze competenties te ontwikkelen en te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.
Coachdepartment zal haar rol als coach professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.

 

Gelijkheid en diversiteit
Coachdepartment heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.
Coachdepartment respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.

 

Belangenverstrengeling
Coachdepartment houdt er rekening mee dat de relatie met een cliënt invloed kan hebben op de relaties met andere cliënten en bespreken elke mogelijke belangenverstrengeling met degenen die daarmee te maken kunnen hebben.
Coachdepartment bespreekt ieder conflict openlijk met de cliënt en zijn bereid om zich uit de relatie terug te trekken indien er een conflict ontstaat dat niet goed kan worden opgelost.

 

Beëindigen professionele relaties en verantwoordelijkheden
Coachdepartment respecteert het recht van de cliënt om de opdracht op ieder gewenst moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de coaching- of mentoringovereenkomst.
Als Coachdepartment van mening is dat de cliënt of opdrachtgever beter gediend is door een andere coach, mentor of een andere vorm van professionele hulp moedigen zij de cliënt of opdrachtgever aan om de coaching of mentoring opdracht te beëindigen.

 

Ongepaste interacties
Coachdepartment is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.