Select Page

Cirkel van betrokkenheid en invloed

In dit artikel wil ik jullie meer vertellen over De Cirkel van betrokkenheid en invloed. Dit model geeft inzichten in wat je zelf kunt beïnvloeden en wat niet. Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten en de keuzes die we maken, niet van de omstandigheden. Wie proactief is maakt keuzes op basis van belangrijke behoeften, wie reactief is maakt geen keuzes, laat het bij een ander of laat de omstandigheden het bepalen. Als je leert hoe je dit model kunt toepassen, dan kun jij je energie richten waar je wel invloed op hebt. Dat geeft energie en komt ten goede van je vitaliteit.

Cirkel van invloed Stephan Covey

Stephen Covey is de bedenker van de Cirkel van invloed. Hij schreef de bestseller `de zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. De cirkel van invloed beschrijft hoe je, door proactief te handelen, je invloed kunt vergroten. De basisregel is heel eenvoudig: wees pro-actief! Met kennis van dit model kun je ervoor zorgen dat je meer invloed krijgt. Het model bestaat uit 2 cirkels:

– Cirkel van betrokkenheid
– Cirkel van invloed

Cirkel van betrokkenheid

Deze cirkel omvat allerlei zaken om je heen die wel invloed op je hebben en waar je bij betrokken bent, echter heb je zelf geen of beperkte invloed hierop. Denk aan het weer, de situatie in de wereld, de economie, problemen van een ander, zorgen maken over verleden-heden-toekomst.

Kijk, aan de meeste van deze zaken kunnen we niks doen, we zijn er wel bij betrokken. Als jij je aandacht aan de cirkel van betrokkenheid schenkt, dan veroorzaakt dat een energielek. Je stopt er namelijk energie is, tevergeefs omdat je er geen invloed op hebt. Er zijn misschien wel zaken in deze cirkel die je graag wilt aanpakken, echter heb je hier geen invloed op. Geef dus aan zaken waar je niks aan kunt doen geen aandacht. Hoe meer aandacht je namelijk geeft aan zaken waar je geen invloed op hebt, hoe kleiner je invloed wordt.

Cirkel van invloed

Deze cirkel omvat alle aspecten waar je zelf invloed op kan uitoefenen, waar je zelf iets mee kan. Het geeft positieve energie. Je hebt bijvoorbeeld invloed op je eigen gedachten, je gevoelens, je gedrag, je beslissingen en wat je zegt tegen anderen. Als jij je focust op waar je wel invloed op hebt, dan geeft dat energie en resultaat. Hoe groter je invloed wordt. Hoe groter je cirkel van invloed is hoe krachtiger en vitaler je bent.

Hoe weet jij eigenlijk in welke cirkel je zit?
Herken je dit? De (werk) dag is alweer voorbij en het lijkt alsof je weinig hebt gedaan. Terwijl je héél druk bent geweest voor je gevoel, je weet alleen niet meer precies waarmee allemaal. Het was zo druk…. Grote kans dat je tijd is opgegaan aan reactief gedrag.

Wat is reactief gedrag? 

Reactief gedrag betekent dat je automatisch op de omgeving reageert, op signalen uit je (werk)omgeving. Je ontvangt een bericht, die beantwoord je meteen. Je wordt gebeld en geeft daar alle aandacht aan. Iemand vraagt je om hulp en je maakt er direct tijd voor en bent daar vervolgens lang mee bezig. En zo gaat de dag razendsnel voorbij. Je geeft eigenlijk prioriteit en aandacht aan alles wat voorbij komt. Daarmee lijkt het alsof het de prioriteit heeft, omdat je er meteen op reageert. Wat eigenlijk het geval is, is dat je niet toekomt aan je eigen planning en komt in de knel. Dit kan ervoor zorgen dat je stress gaat ervaren omdat jij je werk niet afkrijgt of geen tijd hebt voor dingen die je graag had willen doen. De vraag hier is: maak je zelf een keuze of laat je je keuzes bepalen door signalen van buitenaf ?

 • Reactief gedrag
 • Jij komt in actie op aangeven van iemand of iets uit de omgeving (niet uit jezelf)
 • Je legt het initiatief bij een ander neer
 • Je legt de regie een de verantwoordelijkheid bij een ander
 • Een ander bepaalt voor een groot deel hoe jouw dag eruit ziet
 • In veel zaken ben je of net té laat of net aan op tijd
 • Je kijkt onvoldoende vooruit en komt er te laat achter wat er nog allemaal moet gebeuren

Wat is proactief gedrag? 

Proactief gedrag betekent simpelweg: je eigen planning aanhouden. Mensen die proactief zijn laten zich leiden door hun eigen keuzes. Keuzes die ze gemaakt hebben op basis van belangrijkheid, waar ze waarde aan hechten. Proactieve mensen snappen dat zij niet het product zijn van hun (werk)situatie, wat anderen doen of door omstandigheden. Ze begrijpen dat ze op ieder moment een nieuwe keuze kunnen maken. Dat geeft deze mensen de mogelijkheid om zelf doelen te stellen én te behalen. Proactieve mensen snappen dat ze zelf stappen kunnen zetten voor het bereiken van persoonlijk succes. Na vallen en opstaan, ze staan telkens weer op.

 • Proactief gedrag
 • Jij komt in actie op de juiste momenten en je hebt overzicht
 • Je neemt initiatief en neemt verantwoordelijkheid voor je acties
 • Je onderzoekt hoe jij je prestaties kunt verbeteren
 • Je denkt in oplossingen, niet in problemen
 • Als je ergens mee zit maak je dit bespreekbaar zodat er aan een oplossing gewerkt kan worden

Vergrootje invloed 

Je kunt de cirkel van invloed toepassen op allerlei situaties, zowel zakelijk als privé. Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt, dan word je de regisseur van je eigen succes. Hierdoor maakt de cirkel van betrokkenheid plaats voor de cirkel van invloed. Hiermee vergroot je direct jouw invloed. Maak gebruik van het onderstaande stappenplan.

Telkens als jij je in de cirkel van invloed begeeft wordt de cirkel steeds groter. De cirkel van betrokkenheid wordt hiermee kleiner. Je invloed neemt significant toe. Je vergroot niet alleen je leiderschapskwaliteiten, je verhoogt je efficiency, je krijgt meer voor elkaar en je krijgt mensen mee in jouw ideeën. Het vergroten van je cirkel van invloed leidt ook tot meer succes en geluk.   Maak gebruik van het onderstaande stappenplan.

Vier stappen voor succesvolle verandering:

 1. Neem verantwoordelijkheid voor hoe jou (werk) dag eruit ziet (ken je resultaat).
 2. Kijk voorruit en wees proactief, wat wil je bereiken en hoe (onderneem actie).
 3. Beslis zelf hoe je naar de situatie kijkt, en wat je eraan wilt doen (creëer nieuwe gewoontes).
 4. Denk in oplossingen, niet in problemen (lukt het nog niet meteen, verander je aanpak).

Herhaal deze stappen telkens opnieuw zodat het een nieuwe gewoonte wordt.

Succesvol veranderen?
Wil je meer weten over hoe jij je invloed kunt vergroten? Neem contact met ons op voor een kennismaking met NLP coaching of PSYCH-K.