Select Page

NLP Basisovertuigingen

Het doel van het hebben van basisovertuigingen is het geven van verruiming, begrip en flexibiliteit. NLP-basis overtuigingen zijn geen waarheden of feiten. Je kunt het zien als uitgangspunten van waaruit je kunt handelen en hoe je naar de wereld kunt kijken. Deze overtuigingen geven je meer verruiming ten aanzien van jezelf, je gedrag en in het contact met anderen. In het veranderen van gedrag vormen overtuigingen een significant onderdeel. 

11 Basisovertuigingen voor succes

NLP basisovertuigingen vormen de kern van NLP en helpen je om succesvol in het leven te staan. De basisovertuigingen uit NLP zijn afgeleid van een aantal succesvolle en effectieve therapeuten waaronder Virgina Satir (gezinstherapeut), Milton Erikson (psychiater) en Gregory Bateson (Antropoloog). Als deze overtuigingen helemaal waar voor je zijn, dan zal je effectiever communiceren, flexibeler en succesvoller zijn in de relatie met jezelf en anderen. NLP overtuigingen worden voorondersteld waar te zijn en geven hiermee krachtig richting aan menselijk gedrag. Zie ook (=NLP Vooronderstellingen).

Succesvolle overtuigingen

 1. Het onderbewuste is net zo belangrijk als het bewuste
 2. Elk gedrag heeft een positieve intentie
 3. Veranderen van het proces is krachtiger dan de inhoud te veranderen
 4. Het verleden staat niet gelijk aan de toekomst
 5. Je hebt altijd een andere keuze
 6. Als iemand anders het kan, kan ik het ook
 7. Falen bestaat niet er is alleen feedback
 8. Je hebt alle hulpbronnen in je
 9. De kaart is niet het gebied
 10. Respect voor andermans wereldmodel
 11. Lichaam en geest zijn onvoorwaardelijk verbonden

Basisovertuigingen NLP

Jouw basisovertuigingen zijn bepalend in hoeverre jij anderen en jezelf OK vindt. Onderstaande overtuigingen zijn 11 bekrachtigende overtuigingen (aannames) gemodelleerd van succesvolle mensen. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het fundament van NLP. 

1) Ons onderbewuste is net zo belangrijk als het bewuste
Al ons gedrag wordt voor ongeveer 95% gestuurd vanuit het onderbewuste. Dit is het filter waarmee wij betekenis geven aan de werkelijkheid. We zijn ons niet bewust van die 95% en overschatten daarmee de 5% van ons bewuste brein.

2) Achter elk gedrag zit een positieve intentie
Er is verschil tussen het gedrag en achterliggende bedoeling (intentie). Gedrag kan destructief zijn, terwijl de intentie goed is. Positieve intenties dragen zorg voor de invulling van onze basis behoeften (fundamentele behoeften). Als je de intentie van gedrag kunt scheiden, ontstaat ruimte om de betekenis van het gedrag te doorgronden en daarmee het gedrag te veranderen. Een oplossing kan op deze manier gevonden worden.

3) Veranderen van het proces is krachtiger dan de inhoud te veranderen
Het verleden is wat het is, een gebeurtenis die je niet meer kunt veranderen (hoe graag je dit ook wilt). Wat je wel kunt veranderen is het proces van je ervaring: de manier waarop je erover denkt.

4) Het verleden staat niet gelijk aan de toekomst
Het enige moment dat bestaat is het nu. Dus alles wat eerder in je leven is gebeurd, een kwartier geleden, drie uur, vijf jaar of veertien jaar geleden? Het is niet relevant. Het gaat erom wat doe je NU?

5) Je hebt altijd een andere keuze
Succesvolle mensen weten dat er altijd een andere keuze mogelijk is. Het maken van een keuze leidt tot een resultaat, bevalt het resultaat niet verander je aanpak. Als jij je gedachtes verandert, reageer je anders op je omgeving, als jij van perspectief verandert krijg je nieuwe informatie. Hiermee verhoog jij je keuzemogelijkheden en dat leidt tot nieuwe mogelijkheden en andere resultaten.

6) Als iemand anders het kan, kan ik het ook
Dit is één van de uitgangspunten van NLP en valt onder de techniek modelleren. Succesvolle mensen hebben de overtuiging dat als iemand anders iets kan, dan is het voor hun ook mogelijk. Als je namelijk de structuur kent van de ‘hoe’, dan kan jij dit ook (leren). We zijn namelijk allemaal uit dezelfde materie opgebouwd.

7) Falen bestaat niet er is alleen feedback
Je kunt falen zien als een fout, mislukking of tekortkoming. Het is een negatief label waar je niks aan hebt. In NLP bestaat falen niet, we zien dit als feedback. Je ontvangt leerzame informatie over hoe iets niet moet. Je krijgt meer informatie over hoe je het beste resultaat kunt bereiken.

8) Je hebt alle hulpbronnen in je
Hulpbronnen zijn gemoedstoestanden, eigenschappen en emoties. We maken allemaal momenten mee waarin we ons zelfverzekerd, sterk of succesvol voelen. Het kunnen gebruiken van deze hulpbronnen wanneer je ze nodig hebt leidt tot succes. Hulpbronnen die je nog niet in je bezit hebt, kun je (model) leren van anderen.

9) De kaart is niet het gebied
We interpreteren de wereld op basis van zintuigelijke waarneming. Dit is geen directe weergave van de werkelijkheid, omdat we informatie weglaten, generaliseren en vervormen. We ervaren de wereld vanuit ons eigen perspectief, dit is onze eigen kaart. Onze overtuigingen, oordelen of meningen bestrijken dus niet het hele gebied.

10) Respect voor het wereldmodel van een ander
We hebben allemaal andere ervaringen in ons leven opgedaan. Dit leidt tot verschillen in ons beeld over de wereld, dit noemen we in NLP het ‘wereldmodel’. Wil je aansluiting vinden bij een ander? Elk begin van verbinding en communicatie begint met respect voor het wereldmodel van de ander.

11) Lichaam en geest zijn onvoorwaardelijk verbonden
Gedachten beïnvloeden ons lichaam en ons lichaam beïnvloed ons denken. Een angstige gedachte kan ons hart sneller doen kloppen. Gedachten komen in onze fysiologie tot uiting. Een ongezond lichaam geeft uiting aan gedachten. Richting geven aan je gedachten en lichaam zorgt voor een betere balans.

Lees hier meer over: Wat zijn overtuigingen?

Vier stappen voor succesvolle verandering:

 1. Welke overtuiging drijft je?
 2. Tot welke stemming leidt dat?
 3. Is dit het resultaat wat je wenst? 
 4.  Zo ja, gebruik je invloed voor bekrachtiging. Zo nee, verander je overtuiging.

Herhaal deze stappen telkens opnieuw zodat het een nieuwe gewoonte wordt.

Succesvol veranderen?
Wil je meer weten over hoe jij je succesvoller kunt worden in denken, doen en handelen? Neem contact met ons op voor een kennismaking met NLP coaching of PSYCH-K.