Select Page

Wat zijn overtuigingen?

Een overtuiging is dat wat je gelooft dat waar is. Het is een gedachte of een idee waarvan je denkt dat het de werkelijkheid is. Onze overtuigingen zijn het resultaat van levenslange input op jou gedachten, ideeën en opvattingen over de werkelijkheid. Onze overtuigingen vormen jou manier van denken en vormen het fundament van je persoonlijkheid. 

In het leven waarin we opgroeien ontstaan onze overtuigingen, ze worden beïnvloed door gebeurtenissen en ervaringen. Daarnaast worden ze gevormd door de overtuigingen van mensen om ons heen (ouders, familie, vrienden, school, werk).

Overtuigingen betekenis

Wat we geloven is ontzettend krachtig voor onze geest. Het geeft invulling aan hoe we de werkelijkheid waarnemen en hoe we daar vervolgens op reageren. Het is zelfs zo sterk dat het onze beslissingen bepaald en de acties die we nemen of niet nemen. Wat het is, overtuigingen geven ons kracht om te bereiken wat we willen of kunnen ons juist verlammen. In deze blog schrijf ik over hoe je je mindset ofwel je gedachten kunt veranderen en hoe overtuigingen ons beïnvloeden.

Overtuigingen geven richting aan ons leven, aan onze waarneming en hoe wij de wereld zien. Ze hebben een grote invloed op ons gedrag. Het is goed om te weten dat overtuigingen niet de realiteit zijn, ze geven slechts betekenis aan wat wij als de realiteit beschouwen. Dit gebeurt omdat ons brein de instructie opvolgt, om in overeenstemming te handelen met je gedachten. Wat is een overtuiging? Een overtuiging is eigenlijk een gedachte die je blijft denken, opnieuw en opnieuw tot dat je het een ingesleten pad in je brein is geworden. In de wetenschap wordt dit ingesleten pad een neuraal pad genoemd.

Een voorbeeld van een neuraal pad is:
 ….stel je draagt altijd je horloge aan dezelfde kant, dan kijk je automatisch op die pols waar je horloge draagt zelfs als je geen horloge om hebt, …..herken je dat?…

Overtuigingen

Je overtuiging is een automatische reactie in je brein geworden. Het goede nieuws is, dat als je iets nieuws leert of iets nieuws gaat denken, dan worden er nieuwe neurale paden in je hersens gemaakt. Dit staat bekend als de neuroplasticiteit van je brein. Een negatieve gedachte zou je dus kunnen zien als een aangelegd neuraal pad. En wat blijkt is dat je dit aangelegde pad vrij gemakkelijk kunt veranderen door je overtuigingen te veranderen. Een zeer effectieve manier om te veranderen is het veranderen van je negatieve, veelal onbewuste overtuigingen. 

Overtuigingen voorbeeld

Daarnaast is er een onderscheid te maken in verschillende soorten overtuigingen. Je hebt algemene overtuigingen en je hebt persoonlijke overtuigingen en alles wat daar tussen in zit. De algemene overtuigingen hebben minder invloed op je dan persoonlijke overtuigingen. Om je een voorbeeld te geven:

Algemene overtuiging:
Het regent altijd in Engeland
Op de fiets heb ik altijd tegenwind
Iedereen is gehaast

Persoonlijke overtuiging:
Ik ben niet goed
Ik kan het niet
Ik ben het niet waard

Persoonlijke overtuigingen

Waar het om draait is het volgende. Persoonlijke overtuigingen hebben direct invloed op je identiteit, wie jij bent als mens. Eigenlijk kun je bij elke gedachte waarbij je het woord –ik- gebruikt, er vanuit gaan dat dit een persoonlijke overtuiging is die je identiteit bepaald. Je kunt er dus maar beter goede overtuigingen op nahouden.

De vraag is waarom zou je overtuigingen willen veranderen? Overtuigingen kunnen twee kanten opwerken, het kan voor je werken of juist tegen je. En hoe weet je of ze voor je werken of juist tegen je? En welke overtuigingen zijn er die je voor de werkelijkheid aanneemt, terwijl dit slechts een perceptie is die richting geeft aan onze waarneming? Het antwoord: je wilt natuurlijk het liefst krachtige gedachten hebben die je versterken!

Beperkende overtuigingen

Stel je voor je hebt de overtuiging ontwikkelt dat je geen fouten mag maken. Wat er vervolgens gebeurd is dat je ontzettend je best gaat doen om alles zo goed mogelijk te doen en te perfectioneren. Je legt telkens een hoge lat voor jezelf neer. Je mag het immers niet fout doen. Wat er vervolgens kan ontstaan is dat je eigenlijk lang bezig bent met een taak. Je verbetert en je verbetert, …… en vervolgens kom je in de knel omdat je minder tijd hebt voor andere taken. Vervolgens ga je deze uitstellen of verliest het overzicht. Je ontwikkelt vaak onbewust (faal) angst om het niet goed te doen. Misschien voel je jezelf overal verantwoordelijk voor. En zelfs op persoonlijk gebied word je geraakt in je identiteit als je iets niet goed hebt gedaan. Er ontstaan gedachten als, ik ben niet goed, ik ben dom, anderen zijn beter dan ik…. 

Negatieve gedachten

Al deze gedachten en handelingen kunnen dus ontstaan uit één overtuiging: ik mag geen fouten maken. Stel je eens voor hoe fijn het zou zijn deze overtuiging kunt veranderen in een krachtgevende, bijvoorbeeld: ik ben goed zoals ik ben, of ik mag fouten maken. Dat kan een enorme opluchting geven en je gedrag veranderen. Er zijn veel voorbeelden van overtuigingen onderstaand heb ik er een paar uitgeschreven:

Belemmerende overtuigingen

Ik ben onveilig
Ik ben onzeker
Ik moet mijn best doen
Ik mag geen fouten maken
Ik kan niet kwetsbaar zijn
Ik kan anderen niet vertrouwen
Ik word niet gezien zoals ik ben
Anderen zijn beter dan ik

Bekrachtigende overtuigingen

Ik ben veilig
Ik ben integer
Ik kan mezelf vertrouwen
Ik ben goed zoals ik ben
Ik ben uniek
Ik ben authentiek
Ik mag fouten maken
Ik kan kwetsbaar zijn en anderen vertrouwen

Overtuigingen veranderen?

In PSYCH-K® werken we aan het veranderen van overtuigingen, omdat dit een groot effect op je heeft. Wanneer jij je gedrag wilt veranderen, je gevoelens of de interne stemmetjes wilt stoppen, is het zinvol om je overtuigingen te veranderen. Wil je meer weten over het veranderen van je overtuigingen? Neem contact op voor een kennismaking met PSYCH-K®.