Select Page

Vooronderstellingen NLP

NLP-vooronderstellingen zijn geen absolute waarheden, het zijn uitgangspunten van waaruit je handelt. Ze helpen je om succesvoller in het leven te staan. Deze vooronderstellingen geven je Verruiming, flexibiliteit ten aanzien van jezelf, je gedrag, je gedachten en in interactie met anderen.

NLP Vooronderstellingen

Het hebben van krachtgevende gedachten, in tegenstelling tot beperkende gedachten, maakt een wereld van verschil in alle aspecten van je leven. Misschien kun je er NU een paar gebruiken?

Onze gedachten, ook wel overtuigingen genoemd, hebben invloed op: je gedrag, je gezondheid, je emoties, je gevoel en je vertrouwen. Overtuigingen ontstaan veelal in onze jeugd en zijn bedradingen/associaties in je brein en die kan je veranderen.

Onze overtuigingen geven invulling aan hoe we de werkelijkheid waarnemen en hoe we daar vervolgens op reageren. Overtuigingen hebben als ze persoonlijk zijn meer invloed. Ze geven ons de kracht om te bereiken wat we willen of kunnen ons juist verlammen.

NLP Vooronderstellingen uitleg

Er zijn een aantal basisovertuigingen die misschien juist nu goed van pas kunnen komen. Het zijn zeker geen absolute waarheden. Het zijn uitgangspunten van waaruit je denkt, voelt en handelt. De basisovertuigingen worden veelvuldig gebruikt in training en coaching en komen voort uit NLP. Ze geven je meer flexibiliteit ten aanzien van jezelf, je gedrag en in interactie met anderen.

NLP-vooronderstellingen zijn geen absolute waarheden, het zijn uitgangspunten van waaruit je handelt. Ze helpen je om succesvoller in het leven te staan.

Vooronderstellingen-NLP

NLP-vooronderstellingen zijn geen absolute waarheden, het zijn uitgangspunten van waaruit je handelt. Ze helpen je om succesvoller in het leven te staan.

15 Vooronderstellingen NLP

Welke vooronderstellingen zijn er? Er zijn een aantal basisvooronderstellingen ook wel overtuigingen genoemd. Deze overtuigingen helpen je om succesvol in het leven te staan. Als deze overtuigingen helemaal waar voor je zijn dan zal je effectiever kunnen communiceren, je zult flexibeler zijn ten aanzien van jezelf en anderen en succesvoller zijn in de relaties met anderen. Overtuigingen zijn geen waarheden, het zijn gedachten die je voor waar aanneemt. Je kunt er dus beter goede overtuigingen op nahouden. 

Dit vormen de belangrijkste:

1) Lichaam en geest zijn één systeem. 
Ons denken beïnvloed ons lichaam en ons lichaam beïnvloed ons denken. Je kunt je gezondheid op een positieve manier beïnvloeden met krachtgevende gedachten.

2)
 Mensen maken de beste keuze die ze op dat moment hebben.
Mensen kiezen het beste volgens de informatie waarover ze tijdens die keuze beschikken, om te overleven, om zich veilig te stellen, plezier te hebben of om pijn te vermijden.

3) Er is altijd een andere keuze mogelijk. 
Naar aanleiding van een ervaring: Verander je gedrag, je perspectief en/of de manier hoe je handelt en er ontstaan vanzelf andere keuze mogelijkheden.

4)
 Achter elk gedrag zit een positieve intentie.
Er is verschil tussen gedrag en intentie. Gedrag kan destructief zijn, de intentie goed. Op een één of andere manier wordt voorzien de basisbehoeften of overleving. Scheidt gedrag van identiteit.

5) Kracht is de kunst om resultaten te bereiken zoals we die bedoeld hebben. In deze betekenis staat kracht voor soepelheid, denken in oplossingen, creativiteit en bewuste keuzes maken. Het heeft geen betekenis in richting van macht of controle.

6) Falen bestaat niet er is alleen feedback.
Alles wat we doen daar kunnen we van leren. Fouten kunnen we zien als een strategie die niet leidt tot het gewenste resultaat. Falen is een negatief label.

7) Iedereen heeft alle hulpbronnen beschikbaar om een gewenst resultaat te bereiken. Ofwel ieder mens beschikt over een groot aantal  kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, herinneringen, gedachten, gevoelens en gedragingen die ons ondersteunen om te zijn wie we willen zijn, problemen op te lossen of te slagen.

8) Als de één de kan, kan de ander het ook (leren). 
Wij zijn allemaal opgebouwd uit dezelfde materie. Als je weet hoe iemand anders het doet het doet dan kan jij het ook.

9) Het verleden staat niet gelijk aan de toekomst.

Het enige moment dat bestaat is het nu. Creëer inzicht om te accepteren wat je niet kunt veranderen, de moed om te veranderen waar je invloed op hebt, en de wijsheid om het verschil tussen beide te kennen.

10) Wie flexibel is beheerst het systeem.
Flexibel gedrag vergroot de kans op succes. Het betekent dat hoe meer iemand zich flexibel kan opstellen, hoe meer deze persoon gedaan kan krijgen.

11) De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt ongeacht je intentie. Verantwoordelijkheid nemen voor je communicatie, verhoogt je mogelijkheden je gedrag en reacties aan te passen en dat heeft effect op gedrag van de ander. 

12) Respect voor andermans wereldmodel.
Verbinding en communicatie begint met respect voor het wereldmodel van de ander.

13) De kaart is niet het gebied.
We filteren informatie (vervormen, generaliseren, weglaten). Onze waarneming is dan ook geen directe weergave van de werkelijkheid, het zijn onze filters die betekenis geven aan de waarneming.

14)  Het onderbewuste is minstens zo belangrijk als het bewuste.
Circa 95% is onderbewust en 5% is bewust. Ongeveer 95% van ons gedrag wordt gestuurd vanuit het onderbewuste, het is het filter waarmee wij de werkelijkheid ervaren. We overschatten de 5% van ons bewuste brein.

15) Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan te willen veranderen. De inhoud van een gebeurtenis kun je namelijk niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is de manier waarop je erover denkt. 

In onze NLP coaching werken we met je mindset, gedachten en overtuigingen. Welke vooronderstelling past bij jou? Meer weten ? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking met NLP