Vitaliteit op de werkvloer

Volgens ons is vitaliteit de energie, de motivatie en de veerkracht waarmee je in het leven staat. Vitaliteit gaat over passie en toewijding die mensen ervaren in het leven en in het werk wat ze doen. Vitale medewerkers bruisen van de energie, zijn bevlogen over hun werk. Ze zetten zich graag in voor de organisatie en zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar hoe worden medewerkers vitaal?

Wat is Vitaliteit? 

Vitaliteit is het vermogen om jezelf mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel te ontwikkelen. Een vitaal persoon heeft:

 • Energie (om te doen wat je graag zou willen doen)
 • Motivatie (en duidelijke doelen waaraan jij je energie wil besteden)
 • Veerkracht (om met tegenslagen en uitdagingen om te gaan)

Bij energie gaat het over jezelf energiek voelen. Bij motivatie draait het om het stellen van doelen en jezelf inspannen om deze doelen daadwerkelijk te bereiken. Veerkracht is de persoonlijke kracht om met ups en downs om te gaan. Een vitaal persoon heeft de kracht, de wil en het vermogen om op een positieve manier zijn leven in te richten.

Factoren van Vitaliteit

De mate waarin een persoon zich vitaal voelt of juist niet, hangt van een vele factoren af. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een persoon vitaler is naarmate hij zelf invloed en regie uitoefent op zijn eigen leven.

Een andere belangrijke en bepalende factor van vitaliteit is: passie, werkplezier, beweging, sport, voeding, verbondenheid, ontspanning en slaap. Om energiek en vitaal te kunnen zijn benut je dus verschillende energiebronnen. Hoe beter je in staat bent om deze energie bronnen in te zetten, hoe vitaler je blijft bij het verstrijken van de jaren. Energiebronnen houden je dus jeugdig en vitaal.

r


” Vitaliteit is de energie, de motivatie en de veerkracht waarmee je in het leven staat “.

Werkstress

Als mensen te maken krijgen met stress op het werk, dan is het belangrijk om de onderliggende reden te onderzoeken. Werkstress leidt namelijk altijd tot een verlies van energie en vitaliteit. Regelmatig wordt werkstress gekoppeld aan een te hoge werkdruk: te veel of te moeilijk werk. Er kunnen ook andere redenen zijn, bijvoorbeeld te makkelijk werk waarin je medewerkers geen uitdagingen vinden, bureaucratische werkprocessen enz. Echter wordt de meeste werkstress veroorzaakt door onduidelijkheid. Onduidelijkheid over de taken, over wat de leidinggevende verwacht, over de koers van het bedrijf en dat leidt tot stress symptomen, verlies van vitaliteit en motivatie.

Veel voorkomende oorzaken van werkstress

 • Onduidelijkheid over taken
 • Onduidelijkheid over verwachtingen
 • Onzekerheid over de toekomst van de baan
 • Weinig inbreng of geen autonomie
 • Hoge werkdruk (door te veel of te moeilijk werk)
 • Te makkelijk werk (bore-out)
 • Slechte relaties of conflicten op de werkvloer met leidinggevende of collega’s
 • Niet gewaardeerd worden
 • Niet gezien of gehoord worden
 • Weinig zelfvertrouwen

Hier geldt wel: wat voor de ene persoon stress geeft, ervaart een ander als een uitdaging. Bijvoorbeeld een taakverandering: de één gaat ervoor, terwijl een ander er niet op zit te wachten. Het geeft weer hoe belangrijk het is dat werk passend is bij de persoon.

Hoe je vitaal wordt?

Vitaliteit zie ik als een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en waar je zelf de regie over hebt (lees ook: cirkel van invloed). Mijn inziens ligt de basis van vitaliteit in persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid nemen. Het is een vaardigheid om jezelf te leiden, om beslissingen te nemen en keuzes te maken, die bij je passen.

Creëer je eigen vitaliteit

De mate waarin mensen behoeften hebben aan onderstaande 6 punten in het werk hangt nauw samen met de persoonlijkheid van iemand. Hoe is het gesteld met jouw vitaliteit? Wat zijn belangrijke punten voor jou?

1. Persoonlijke inbreng / autonomie
Het is van belang om controle en invloed te hebben op de organisatie en de inhoud van je eigen werk. Hierbij kun je denken aan de kwaliteit, taaklast, planning van het werk, plannen van vrije tijd en pauze. Hoe minder controle en invloed op het werk, hoe hoger de werkdruk wordt ervaren.

2. Waardering / feedback
Waardering staat voor complimenten en feedback staat voor opbouwende terugkoppeling. Het uit zich in de praktijk in de vorm van complimenten over het geleverde werk, evaluatie, functionerings- of voortgangsgesprekken. Mensen hebben een terugkoppeling nodig om te reflecteren, te groeien en prestaties te kunnen verbeteren. Hoe minder waardering en feedback mensen ontvangen, hoe hoger de werkstress. Waardering uit zich ook in financiële waardering. Mensen laten doen waar ze niet voor zijn aangenomen, leidt tot werkstress.

3. Team / ergens bij horen
Het is een fundamentele behoefte van mensen om erbij te horen. Ieder mens wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden voor wie hij of zij is. Voor het optimaal functioneren van het team is het belangrijk om iedereen in te sluiten. Erbij horen en van betekenis zijn in het team of in de groep, dat maakt ons vitaal en veerkrachtig. Hoe geïsoleerder mensen zijn in een team, hoe hoger de werkdruk oploopt. Is er alleen aandacht voor taken? dan ontbreekt het aan verbinding tussen mensen. Het is dus van belang dat er naast gesprekken over het werk ook ruimte is voor ontspanning en contact.

4. Inhoudelijke uitdaging
Uitdaging in het werk gaat over de mate van uitdaging is die afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden. Je kunt last krijgen van werkstress door te veel of te weinig uitdaging. Anders gezegd: het is van belang dat de draaglast is afgestemd op de draagkracht. Dat vraagt om een reële inschatting van persoonlijke mogelijkheden, zowel door de persoon zelf als door de organisatie.

5. Ontwikkelingsmogelijkheden / perspectief

Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en verlies van energie. Mensen hebben perspectief en duidelijkheid nodig om goed te kunnen functioneren. Helderheid in taken, salaris, kansen, contractverlenging, opleidingsmogelijkheden en variatie in het werk. Afwezigheid van perspectief veroorzaakt stress. Een voorbeeld hiervan zijn reorganisaties en dreigende ontslagen.

6. Balans in werk en privé
Het is van belang voor de betrokkenheid en motivatie van mensen dat ze balans ervaren in wat ze geven aan het werk en ontvangen van het werk. Raakt de balans tussen geven en ontvangen uit balans? Dan leidt dit tot ontevredenheid. Wanneer er oog is voor menselijke behoeften als aandacht, respect, een luisterend oor en waardering ervaren mensen eerder dat er een evenwicht is in geven en ontvangen.  

Boost je vitaliteit!

In onze begeleiding werken we aan het vergroten van jouw vitaliteit. We werken aan het dichten van energievreters en boosten je mindset. Wil je meer weten over het vergroten van je vitaliteit? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.