Select Page

Disclaimer

Website informatie
Stichting Coachdepartment stelt hoge eisen aan de via haar website verstrekte informatie. Alle getoonde informatie stellen wij met zorg samen. Stichting Coachdepartment aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in, dan wel achterhaalde de informatie op deze website.

Stichting Coachdepartment niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede voor technische storingen of onjuistheden.

We stellen het op prijs als je ons informeert over eventuele onvolledige/onjuiste informatie op de website. Dat kan via info@coachdepartment.nl

 

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Coachdepartment spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Coachdepartment.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Coachdepartment nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Coachdepartment en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de bezoeker van de website niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stichting Coachdepartment. Dit met uitzondering van die informatie en brochures die Stichting Coachdepartment via de website beschikbaar stelt om te printen of te downloaden.